Wywiad gospodarczy

Wywiad gospodarczy

Czym jest wywiad gospodarczy, czyli Business Intelligence?

Wywiad gospodarczy, czyli Business Intelligence Services (BIS) to pozyskanie i analiza informacji, które pochodzą z różnych źródeł. W praktyce takie informacje mogą wspierać decyzje podejmowane przez klienta. Aby możliwe było pozyskanie użytecznych informacji, niezbędne jest posiadanie doświadczenia w zbieraniu danych, dostęp do zaawansowanych technologii oraz prawidłowa selekcja dostępnych źródeł.

Co można uzyskać dzięki wywiadowi gospodarczemu?

Podjęcie decyzji biznesowych powinno odbywać się w oparciu o dostępne informacje. Im więcej informacji posiadamy, tym bardziej trafne decyzje możemy podjąć. Ma to szczególne znaczenie podczas procesu fuzji i przejęć, w doborze dostawców firmy oraz dokonywaniu oceny partnerów biznesowych.

Dzięki usługom Business Intelligence spółka może często otrzymać zupełnie nową dla niej informację, taką jak np. dodatkowe dane na temat wybranej organizacji oraz kluczowych osób. Informacja taka będzie wspierać trafność decyzji, jak również pozwoli na ograniczanie specyficznych ryzyk.

Business Intelligence jest częstym wsparciem prac dochodzeniowych, również tych, którymi zajmuje się Deloitte Forensic Center. W ramach wywiadu gospodarczego identyfikuje się lub wyklucza występowanie spotykanego w biznesie, bardzo negatywnego zjawiska, jakim jest konflikt interesów, identyfikuje się często ukrywane i niewidoczne powiązania biznesowe oraz potwierdza sposób finansowania badanych podmiotów.

Jak pomagamy naszym klientom?

Bardzo często można się spotkać ze zjawiskiem, w którym pracownicy stają się dostawcami swojego pracodawcy. W takich przypadkach spółka może przepłacać kilkukrotnie za dostarczone sobie w sposób niekonkurencyjny usługi, albo płaci i nie otrzymuje nic w zamian. Dlatego zdecydowanie należy poświęcić chwilę uwagi własnym dostawcom i zastanowić się, z kim tak naprawdę współpracujemy.

Zdarza się również, że próba wykluczenia wzajemnych powiązań wprowadza zupełnie nowe fakty. Spółka, która planowała nawiązanie współpracy z partnerami biznesowymi, poprosiła nas o sprawdzenie powiązań osobowo-kapitałowych pomiędzy dostawcami i odbiorcami określonego asortymentu produktów. Procedura miała zapewnić klienta, że po nawiązaniu współpracy klient nie będzie narażony na ryzyko uwikłania w ogniwa karuzeli VAT, jednak okazało się, że po obu stronach działała ta sama grupa osób. Klient nie nawiązał współpracy z analizowaną grupą partnerów.

Równie często podmiotom, którym zależy na pozyskiwaniu intratnych kontraktów, zdarza się ukrywać swoje rzeczywiste możliwości. Legitymujący się stabilną sytuacją finansową podmiot, po przeprowadzeniu przez nas szczegółowych czynności sprawdzających okazał się przedsiębiorstwem o niepewnym standingu finansowym.

Zapraszamy do kontaktu

© 2020 DEBT INKASO WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
BY ZU