Ustalanie majątku

Ustalanie majątku

Wyjawienie majątku dłużnika jest jednym ze skutecznych instrumentów stosowanych w postępowaniu egzekucyjnym. Wierzyciel ma prawo złożyć taki wniosek na każdym etapie prowadzonego postępowania egzekucyjnego, a także przed jego wszczęciem i po jego zakończeniu. Oprócz wierzyciela do wystąpienia z wnioskiem uprawniony jest także sąd (w przypadku wszczęcia postępowania egzekucyjnego z urzędu) oraz w niektórych przypadkach prokurator, organizacja pozarządowa i komornik.

Podobne działania stosujemy w przypadku spraw rozwodowych, podziału majątku oraz sporów alimentacyjnych. Pozwala to na ustalenie odpowiedniej kwoty przeznaczonej na wychowanie dziecka i zapewnienia mu dogodnych warunków do życia, rozwoju i nauki.

Dostarczamy tylko wiarygodnych informacji na temat posiadanych nieruchomości i ruchomości, wierzytelności, stanu konta bankowego oraz partnerów handlowych.

Oferujemy

ustalenia adresowe

wywiad gospodarczy

ustalenie majątku

Celowe ukrywanie dochodów może przyczynić się do trudności w samodzielnym ustaleniu realnego i faktycznego stanu majątkowego. Nasze doświadczenie, stosowane metody i duże zaangażowanie w wykonywaną pracę przyczyniają się do pozyskania takich informacji, które mają kluczowe znaczenie w sprawie. Dostarczamy dane, które mogą posłużyć jako dowód przedstawiony podczas rozprawy sądowej.

Zapraszamy do kontaktu

© 2020 DEBT INKASO WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
BY ZU