Kompleksowa obsługa księgowa dla firm

Kompleksowa obsługa księgowa dla firm

Mamy świadomość, że prawidłowe funkcjonowanie firmy i rozwój jest uzależniony od wielu, połączonych ze sobą czynników i procesów, które trzeba umiejętnie ze sobą zgrać, zorganizować i kontrolować na bieżąco. Z drugiej strony każda firma ma nieco inne cele i potrzeby, do których zawsze staramy się dopasować indywidualne rozwiązania. Dzięki temu nasza obsługa jest kompleksowa nie tylko z nazwy. Poza standardową obsługą księgową dla firm, jesteśmy w stanie zaproponować profesjonalną pomoc prawną, doradztwo podatkowe i finansowe, pomoc w zakładaniu i rozwijaniu spółek, w uzyskaniu kredytu bankowego, w dokumentacji cen transferowych, a nawet w budowaniu odpowiedniej strategii biznesowej.

Księgowość

 prowadzenie ksiąg rachunkowych, 
 prowadzenie Ksiąg Przychodów i Rozchodów,
 prowadzenie rozliczeń Ewidencji Ryczałtowych,
 prowadzenie ewidencji środków trwałych, 
 prowadzenie rozliczeń z tytułu podatku VAT oraz podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych,
 prowadzenie ksiąg w pełnym zakresie,
 prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 sporządzanie oraz składanie sprawozdań finansowych,
 pomoc w rozwiązaniu zaległości księgowych z lat ubiegłych,
 składanie okresowych sprawozdań finansowych,
 deklaracje podatkowe VAT, CIT, PITc,
 ceny transferowe.

Kadry i płace

 sporządzanie listy płac, 
 rozliczanie miesięcznych zaliczek z tytułu podatku dochodowego pracowników,
 pełna obsługa rozliczeń z ZUS oraz sporządzenie deklaracji,
 prowadzenie kart wynagrodzeń, 
 roczne rozliczenia podatkowe pracowników oraz raporty zarządów,

 przygotowanie umów cywilno-prawnych oraz umów o pracę, 
 obsługa rozliczeń z ZUS,
 przygotowanie deklaracji zgłoszeniowych i wyrejestrowań pracowników z ZUS,
 wystawianie świadectw pracy.

Zakładanie spółek z o.o.

Spółka z o.o. – charakterystyka ogólna Wg Kodeksu spółek handlowych, spółka z o.o. zaliczana jest do spółek kapitałowych. Spółka z o.o. posiada osobowość prawną oraz odpowiada za zobowiązania całym swoim majątkiem. To właśnie dlatego spółka z o.o. jest tak chętnie wybierana przez przedsiębiorców. Otóż prowadzenie spółki wiąże się ograniczeniem ryzyka finansowego do utraty wkładu własnego.

Spółka z o.o. niekoniecznie musi być założona przez dwóch lub więcej wspólników. Polskie prawo przewiduje możliwość zarejestrowania jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W tego typu spółce w zarządzie może zasiadać jako jedyny np. właściciel firmy. Dlatego są znane przypadki, kiedy prezes zarządu jest jednocześnie jego jedynym członkiem i jedynym wspólnikiem spółki.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług!

© 2020 DEBT INKASO WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
BY ZU